Muzeum COM infikace

Tyto stránky se zabývají viry, které infikují soubory typu *. COM ( hlavní náplní je nerezidentní infikace souborů typu COM, z důvodu relativní jednoduchosti pro začátečníky ). Uvedu zde ale i nějaké informace o doprovodných virech, které sice neinfikují jiný COM soubor, ale z jejich principu je obvyklé, že se ukládají do souboru typu COM, který si sami od základu vybudují.

A proč jen COM infikace? Odpověď je jednoduchá, jde o techniku, která je jak tvrdí antiviroví odborníci již mrtvou záležitostí. Z toho důvodu je možnost zneužití informací zde uvedených minimální, a tak doufám, že mi nikdo nebude posílat emaily s texty proč to publikuji, proč tak navádím lidi k psaní virů a podobně.

Toto je meny, které vám tyto stránky nabízejí :

Zde jsou nějaké dodatečné informace, u kterých uvádím obvykle jen popis, ale už nikoliv příklady ( alespoň ne dlouhé, či úplné ) :

Veškeré materiály zde uvedené lze kopírovat a předávat dál jen pro své vlastní STUDIJNÍ účely. Bez souhlasu autora není povolená jakákoliv publikace či masové šíření zde uvedených materiálů. A pokud někdo zneužije informací zde uvedených, tak se od všeho distancuji.